Nhập khẩu bông nguyên liệu tháng 1/2014

Theo số liệu của Hải quan, nhập khẩu bông nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 1/2014 đạt 50.025 tấn, trị giá 97.394.703 USD, giảm 4,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
 
 
Ấn Độ là thị trường lớn nhất cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam, với 20.515 tấn, trị giá 38.151.266 USD, tăng 60,06% về lượng và tăng 67,04% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là thị trường Hoa Kỳ, giảm 37,96% về lượng và giảm 35,88% về trị giá, với 13.251 tấn, trị giá 27.523.238 USD.
 
Thị trường lớn thứ ba cung cấp bông nguyên liệu cho Việt Nam là Braxin, với 2.293 tấn, trị giá 4.636.062 USD, giảm 44,96% về lượng và giảm 46,85% về trị giá.
 
Việt Nam còn nhập khẩu bông nguyên liệu từ các thị trường khác trong tháng 1/2014 với mức tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước: Ôxtrâylia, với 1.843 tấn, trị giá 3.840.616 USD, tăng 687,61% về lượng và tăng 789,46% về trị giá; nhập khẩu từ Trung Quốc 112 tấn, trị giá 485.908 USD, tăng 433,33% về lượng và tăng 362,44% về trị giá; nhập khẩu từ Indonêsia với 148 tấn, trị giá 167.828 USD, tăng 825% về lượng và tăng 129,97% về trị giá; từ Italia với 116 tấn, trị giá 75.471 USD, tăng 169,77% về lượng và tăng 75,52% về trị giá.
 
Số liệu của Hải quan về nhập khẩu bông tháng 1/2014
 
 

Tin tức khác

Xuất khẩu hạt tiêu tăng trưởng mạnh trở lại
Kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu tháng đầu năm 2014 tăng mạnh trở lại, sau 3 tháng sụt giảm liên tiếp; tháng 1 xuất khẩu 10.233 tấn hạt tiêu, đạt 68,81 triệu USD, tăng mạnh 113,8% về lượng và 105,82% về kim ngạch so với tháng cuối năm 2013. (so với cùng kỳ năm 2013, lượng xuất khẩu giảm 14,1%, trị giá giảm 12,6%). Giá xuất khẩu bình quân tiêu đen trong tháng 1 đạt 6.551 USD/tấn, tiêu trắng đạt 9.386 USD/tấn.
Nhập khẩu bông nguyên liệu tháng 1/2014
Theo số liệu của Hải quan, nhập khẩu bông nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 1/2014 đạt 50.025 tấn, trị giá 97.394.703 USD, giảm 4,5% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu thủy sản khởi đầu thuận lợi
2 tháng đầu năm, thủy sản vẫn vững vàng tăng trưởng với giá trị XK tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kim ngạch XK cao su, cà phê, chè, gạo… sụt giảm
Doanh nghiệp thủy sản “vấp” thị trường
Bị cấm ở Nga, khó khăn tại Mỹ, các DN XK thủy sản đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi “vấp” tại hầu hết thị trường XK lớn.
1